Biz Kimiz
Tecom Yatırım
Basınçlı Hava
Kojenerasyon
TE-NG-200
TE-ORC
Optimizasyon
TE-blog
İletişim
Gerçekler
Değerler
Sorular
 
Biz Kimiz

Tecom Basınçlı Hava Teknolojileri, basınçlı hava, kojenerasyon ve enerji verimliliği konularında uzmanlaşmış genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Sanayinin en önemli girdilerinden birisi olan basınçlı hava konusundaki verimli uygulamalarıyla, enerji maliyetlerinizde %50’lere kadar tasarruf etmenizi sağlar. 

Şirket yöneticileri doğalgaz, atık ısı geri kazanımı ve basınçlı hava konularında uzun yıllardan beri faaliyet göstermektedirler. Tecom, ülkemizin cari açığının en büyük tetikleyicisi, rekabet gücümüzün ve güvenliğimizin önündeki en büyük engel olan enerji açığımızı azaltabilmek amacıyla ciddi araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.  

Tecom, sanayi kuruluşlarıyla ortak projeler yürüterek, fabrikalarının daha verimli çalışmasına ve enerji maliyetlerinin azalmasına yardımcı olmayı hedefler. Sürecin en başından sonuna kadar her safhada yer alarak anahtar teslim projeler üretir. Yapılabilecekleri tespit eder, tasarımını yapar, üretimini gerçekleştirir, uygulamasını tamamlar ve işletmesini yürütür. Bütün bunların yanında, finansman çözümleri üreterek, firmaların hiçbir maliyet ile karşı karşıya kalmandan, tasarruf ettiği miktar kadar aylık ödemelerle bu sistemlere sahip olmasına yardımcı olur. 

Tecom, Türkiye’deki enerji talebinin %50’si kadarını oluşturan sanayicilerimizin enerjilerini daha verimli kullanmalarını, basınçlı havanın birim maliyetini yarı yarıya indirmelerini, üretimde oluşturdukları atık ısıyı tekrar sisteme geri kazandırmalarını ve elektrik enerjisini daha ucuza mal etmelerini hedefler. 

Tecom, bu ürün ve hizmetleri sunarken iki tane vizyona sahiptir.

  • İlki, ülkemizin enerji verimliliğini artırarak cari açığının azaltılmasına katkıda bulunmak ve sanayimizi daha rekabetçi bir hale getirmektir.
  • İkinci olarak da fabrikaların karbon emisyon değerlerini azaltarak 21. yüzyılda dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliğine olumlu katkıda bulunmaktır.

 

 
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Muhtar Sokak No:5 Zemin Kat Kavacık-Beykoz/İstanbul         Tel: +90 216 331 12 00       Fax: +90 216 331 12 02      info@tecompressor.com