Biz Kimiz
Tecom Yatırım
Basınçlı Hava
Kojenerasyon
TE-NG-200
TE-ORC
Optimizasyon
TE-blog
İletişim
Gerçekler
Değerler
Sorular
 
Gerçekler

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülkedir.  Türkiye’nin cari açığının %84 ünü enerji ithalatı oluşturmaktadır. 

Ülke olarak 2011 yılında 54 milyar USD tutarında enerji ithal ettik. Başka bir ifade ile 2011 yılında her 100 dolarlık ithalatımızın 22,46 doları petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünlerinin ithalatı için harcandı. 

Yurt içinde üretilen elektrik enerjisinin %45’i ithal doğalgazdan üretilmektedir.  

Türkiye içinde tüketilen doğalgazın yarısı elektrik üretiminde tüketilirken, yarısı salt ısı enerjisi elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışma, ısı enerjisi ihtiyacı olan tüketim noktalarında kojenerasyon sistemlerinden maksimum düzeyde yararlanıldığında, ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının %25’ini sağlayabileceğini ortaya koyuyor. 

Bunun yanında sanayide atık ısı olarak doğaya bıraktığımız ısıyı da maksimum düzeyde değerlendirsek ve elektrik enerjisine dönüştürsek elektrik enerjisi ihtiyacımızın bir diğer %25’lik kısmını da bu şekilde sağlayabiliriz. 

Sera gazı salınımlarının %70’i elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalar, kojenerasyon ve ısı geri kazanımı teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, bu salınımları %25 oranında azaltabilmenin mümkün olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı son derece azdır. 

Ülkemiz 31500 Mwt'lik jeotermal enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen, kullanılan jeotermal enerjinin yurt içi elektrik üretimindeki payı %0,5 den azdır.  

2011 yılı verilerine göre ülkemizde kurulu rüzgar santrallerinin yurt içi elektrik üretimindeki payı %1 den azdır.

Güneş enerjisi ile elde edilen enerjinin yurt içi elektrik üretimindeki payı yok denecek düzeydedir.  

Ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda son derece verimli kaynaklara sahip olmasına rağmen teknolojik kısıtlar, yatırım maliyetleri ve henüz yeterli bilincin oluşmamasından dolayı bu kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanılamamaktadır.


 

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Muhtar Sokak No:5 Zemin Kat Kavacık-Beykoz/İstanbul         Tel: +90 216 331 12 00       Fax: +90 216 331 12 02      info@tecompressor.com