Biz Kimiz
Tecom Yatırım
Basınçlı Hava
Kojenerasyon
TE-NG-200
TE-ORC
Optimizasyon
TE-blog
İletişim
Gerçekler
Değerler
Sorular
 
TE-ORC

Fosil bir yakıttan enerji üretmek veya mevcut bir enerji türünü başka bir enerji türüne çevirmek oldukça verimsiz bir süreçtir. Genellikle bu süreçlerdeki kayıplar atık ısı olarak ortama verilir. Bu atık ısıyı sisteme geri kazandırmak ve bunu işe yarar bir enerji türüne dönüştürmek, günümüzün en büyük problemleri olarak tanımlanan enerji arzı, enerji güvenliği ve küresel iklim değişikliğinin çözümlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

Bugün güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi doğaya dost, sürdürülebilir kaynaklar geleceğimiz için büyük önem arz ediyor. Bunların yanında en az bu kaynaklar kadar büyük bir potansiyele sahip ve daha kolay bir şekilde uygulamaya koyabileceğimiz atık ısıdan elektrik enerjisi üretme imkanımız var. Ülkemizde ve dünyada birçok fabrika bu konuda girişimlerde bulunuyor olsa da, bugün geri dönüştürülen ısı enerjisi %5 seviyelerinde bile değil. Bu atık ısı, üretim süreçlerinde, ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanabileceği gibi elektrik enerjisi üretimi konusunda da kullanılabilir. 

Biz Tecom Basınçlı Hava Teknolojileri olarak, organik rankine çevrimi ilkelerini temel alan ve atık ısıdan elektrik enerjisi üreten modüler ünitelerin ülkemizde üretimini gerçekleştirmek adına bir takım araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisindeyiz. Bu sayede bu teknolojiyi sadece büyük fabrikalar için değil orta ölçekli fabrikalar için de uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu aynı zamanda daha büyük çaptaki atık ısıdan geri kazanım projelerinin daha kademeli bir şekilde ve modüler üniteler şeklinde yapılabilmesini, dolayısıyla da ekonomik olarak daha çekici hale gelmesini sağlayacaktır. 

İlerideki etaplarda, ORC modüler ünitelerini jeotermal ve güneş enerjisi alanlarına adapte olacak şekilde de geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Muhtar Sokak No:5 Zemin Kat Kavacık-Beykoz/İstanbul         Tel: +90 216 331 12 00       Fax: +90 216 331 12 02      info@tecompressor.com